HELAL BELGESİ
MSDS
DANIŞMANLIK
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 9001:2015
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği (HACCP)
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
CE Belgesi / CE İşareti / CE Markalama / CE Belgelendirme
BRC Belgesi
UKRSEPRO Ukrayna İhracat Belgesi
Marka
TSE
Toplam Kalite Yönetimi
Altı Sigma
ISO Eğitimleri
Site Haritası

Altı Sigma Nedir?

Sembol olarak Sigma Yunan alfabesinin bir harfidir. Büyük harf sigma (Σ) genellikle toplam simgesi olarak bilinir. Küçük harf sigma (ơ) ise istatistikte bir topluluktaki standart sapmayı tanımlamak, belirtmek için ölçü birimi olarak kullanılır. Özellikle istatistikte ve istatistiksel süreç kontrolünde çok önemli bir ölçü birimi olan sigma, standart sapmanın simgesidir. Standart sapma, istatistiksel olarak bir dağılma, yayılma, sapma ve farklılaşma (heterojenlik) ölçüsüdür. Belirli koşullar altında oluşan değerler arasındaki farklılaşma ne kadar büyükse, standart sapma da o denli büyük bir değer olarak hesaplanır. Benzeşiklik (homojenlik) düzeyi arttıkça, yani farklılıklar azaldıkça standart sapma da küçülür. Süreç kontrol sistemlerinde çok ileri ve iddialı bir hedef, hiç hatasız, sıfır sapmalı (sapmasız) sistemlere ve süreçlere sahip olabilmektir. Bu hedefin kalite dünyasındaki karşılığı ''sıfır hata'' ya da ''sıfır tolerans'' kavramıdır.

Altı Sigma, yüksek standartlar hedef almış bir kalite yönetim felsefesi olup sigma sayısı arttıkça, belirlenmiş hedefe göre değişimlerin, başka bir ifadeyle fire miktarının azalacağını öngören bir program içerir. Bu yöntemde, bir firmanın ürün ve hizmetlerdeki performansı sigma düzeyi ile ölçülür. İş süreçlerinde sapma yaratan nedenleri tespit edip zararsız hale getirdikçe, sigma düzeyi sürekli artacaktır. Bu da iş ve üretim süreçlerinde hataların azalacağı anlamına gelmektedir. Altı Sigma' da hedef, değişkenliği ve sapmayı sıfıra yaklaştıracak, beklentileri mükemmel şekilde karşılayacak ürün ve süreçlere ulaşmaktır.

Altı Sigma Modeli' ni uygulayan şirketlerde verimsizlik yaratan ve sigma seviyesinin düşmesine neden olan problemler mercek altına alınır. Altı Sigma Modeli, maliyetlerde ve hata oranında azalma, verim, pazar payı, müşteri ve çalışanların memnuniyetinde artış, kurum kültüründe olumlu değişim gibi konularda firmalara fayda sağlamaktadır. Altı Sigma uygulayan firmalar, ürün ve hizmetlerindeki hata oranını mümkün olan en düşük düzeye indirebilmektedir. Altı Sigma uygulayan bir firmanın ürettiği her bir milyon ürün ya da hizmette yalnızca 3,4 hata olasılığı vardır. Neredeyse sıfır hataya yaklaşan bu rakam, başarılı bir Altı Sigma uygulama süreci sonucunda elde edilebilir. Altı Sigma, kusur ve hataları en aza indirebilmek ve sıfır hataya yakın kalite düzeyini gerçekleştirebilmek için işletmelerin dikkatle uygulaması gereken, tüm dünyada geçerliliği defalarca kanıtlanmış bir yaklaşımdır.

Altı Sigma, iş performansının ve müşteri memnuniyet seviyesinin sürekli olarak artırılması için iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve yeniden tasarlanması düşüncesine dayanan ve mükemmele yakın bir seviyeye ulaşmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Altı Sigma felsefesi, meydana gelen hataların ve maliyetlerin azaltılması, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyet seviyesinin, firma prestijinin ve personel yetkinliğinin artması gibi birçok amacı içeriyor. Altı Sigma uygulama süreci neticesinde, olası sorun ve hatalar ortaya çıkarılmakta, bunlar düzeltilerek sürecin en kusursuz biçimini alması için gayret gösterilmektedir.

Altı Sigma metodolojisi, istatistiğin yoğun olarak kullanıldığı istatistik temelli bir tekniktir. Bu nedenle Altı Sigma uygulamalarında bir istatistik programı kullanmalısınız. Altı Sigma' yı uygulayan kurumlar Minitab programını yaygın olarak kullanılıyor. Hataların sıfıra indirilmesini amaçlayan Altı Sigma metodolojisi, problemlerin temel nedenlerini bulmak ve verilerle doğrulamak için istatistiksel araçlardan yararlanır. İşletmeye ait ürünlerin, hizmetlerin ve iş süreçlerinin ne kadar iyi olduğuna dair bilgi veren Altı Sigma istatistiksel bir ölçüm tekniği olup sürecin sıfır hatalı konumdan ne kadar saptığını gösterir. Altı Sigma' yı mevcut diğer tekniklerden ayıran üstün yönleri; kendisinden önceki pek çok müşteri odaklı yöntemleri ve problem çözme tekniklerini içinde barındırması, birçok tekniğin sadece vaat ettiği noktalara ulaşmayı sağlayan ve istatistik bilimini temel alan bir metodoloji olmasıdır.

TKY Mükemmellik Modelinin 8 temel kavramından biri olan Süreçler ve Verilerle Yönetim' in dünyada kullanılan en etkili metodolojisi Altı Sigmadır. Altı Sigma yaklaşımı, toplam kalite yaklaşımına alternatif değil, TKY felsefesin ileri düzeyde uygulanmasına yardımcı olacak bir araçtır. Altı Sigma araçları, toplam kalite yönetiminin temel kavramlarından olan süreç yönetimi, sürekli iyileştirme ve takım çalışmasına metodolojik bir yaklaşım getirmektedir.

Altı Sigma metodolojisinin en önemli kriterlerinden biri de, kritik müşteri beklentilerinin karşılanmasıdır. İş dünyasında rekabetin şartı müşterilerin ihtiyaçlarını doğru tespit etmekten, bu ihtiyaçları rakiplerden çok daha hızlı, kaliteli aynı zamanda da daha ekonomik şekilde karşılamaktan geçiyor. Altı Sigma bu amacı engelleyen her şeyi problem olarak görüyor. Kuruluşların hem kârlılığına hem de pazar payına olumsuz etki eden problemleri doğru olarak teşhis edebilme, tanımlayabilme, önceliklendirebilme ve bu problemleri sürat ve başarıyla çözebilme becerisini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru tespit etmeyi ve sorunlu alanlarda iyileştirme sağlamayı amaçlayan her kuruluşun Altı Sigma uygulaması gerekiyor. Altı Sigma kuruluşlara bir yandan müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi diğer yandan verimlilik artışı ve buna bağlı olarak mali açıdan kazanç elde etme imkanı sunuyor.

Altı Sigma, şirketin kritik süreçlerindeki sorunların çözümüne ve performansın yükseltilmesine odaklanan projeler ile uygulanır. Bu metodoloji kapsamında, şirketin stratejik hedeflerine hizmet edecek projeler parasal hedefleri ile birlikte belirlenir. Tamamlanan projelerin getirileri, şirket faaliyet kârının artırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, Altı Sigma projelerinin uygulanmasında (MS Project, SSMS v.b.) bir proje yönetim yazılımı da kullanmak gerekiyor. Altı Sigma uygulama sürecinde projelere destek olan takım elemanlarına Yeşil Kuşak adı verilir.

Altı Sigma?da başarı için kritik role sahip olan Kara Kuşaktır. Kara Kuşaklar, içerik olarak oldukça yoğun bir eğitimden geçerek bu göreve hazırlanırlar. Proje yöneticisi olarak görevlendirilen Kara Kuşak adayları, aldıkları eğitimlere paralel olarak proje hedeflerine ulaşmak için Altı Sigma araçlarını kullanırlar ve başarılı olabilmeleri için proje hedeflerine ulaşmaları gerekir. Kara Kuşaklar, kuruluşun performansını olumsuz etkileyen öncelikli problemleri bir daha ortaya çıkmayacak şekilde çözmeye odaklı çalışmalar yürütürler.

Programın operasyonel sahibine ve sorumlusuna ise Şampiyon deniliyor. Sponsor ya da Şampiyon, şirketin üst düzey yönetim kadrosundan bir kişi olabilir. Sorumluluğu programın başarıyla uygulanmasını sağlamaktır. Görevi, bu amaç için gerekli tüm plan, kaynak aktarımı ve altyapının sağlanmasıdır. Altı Sigma uygulamasından beklenen yararın elde edilebilmesi için, öncelikle üst yönetimin gerekli altyapıyı hayata geçirmesi gereklidir. Altı Sigma uygulaması için öncelikle kurumda gerekli kültürel değişim oluşturulmalıdır. Kurum kültüründe gerekli değişim sağlanmadan, bu uygulamanın başarılı olması beklenemez.

Altı Sigma uygulayan şirketler milyonlarca dolar tasarruf sağlamış, üretkenlik, verimlilik, etkinlik, kalite ve müşteri memnuniyetinde dikkat çekici artışlar yaşamışlardır. Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımın dünyada ulaştığı en son aşama olarak kabul edilen Altı Sigma felsefesi, Türkiye için oldukça yeni bir kavram olsa da ülkemizde Altı Sigmayı başarıyla uygulayıp iş süreçlerini daha kusursuz hale getiren firmalar var. Liderliği ve performansı temel alan Altı Sigma, sadece büyük şirketlerin değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de başarıyla uygulayabileceği bir esnekliğe sahip. Altı Sigma uygulamalarının sektör ya da departman sınırlaması da yoktur. Mükemmel olmayı hedefleyen bir kalite ölçümü olan Altı Sigma' yı isteyen herkesin firmasında uygulayabileceğini ve firmanızın sonsuza dek değişebileceğini de unutmamak gerek.                          

Kaynak: www.kurumsalperformans.net / Süleyman Yağcızeybek
 
                                                                                                                                                                                                                                                          sonraki>>
                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                     

Copyright © 2009 Beyoğlu Danışmanlık - Tüm Hakları Saklıdır.
Adres: Osmaniye Mah. Şirin Sok. Tekin Plaza B Blok No:6 Kat:2/2 Bakırköy / İstanbul
TEL: (212) 510 39 71 - FAX : (0212) 510 39 71 GSM : (0532) 350 82 45 E-Posta: bilgi@beyogludanismanlik.com