HELAL BELGESİ
MSDS
DANIŞMANLIK
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 9001:2015
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği (HACCP)
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
CE Belgesi / CE İşareti / CE Markalama / CE Belgelendirme
BRC Belgesi
UKRSEPRO Ukrayna İhracat Belgesi
Marka
TSE
Toplam Kalite Yönetimi
Altı Sigma
ISO Eğitimleri
Site Haritası

MSDS ÇALIŞMALARIMIZ

Konu ile ilgili her türlü teknik desteği vermek, firmanızın ihtiyaçlarını gidermek ve ayrıca konuya yakın ilgili diğer konularda da boşlukları doldurmak amacı ile hizmetinizdeyiz.

Güvenlik Bilgi Formları (GBF) (Material Safety Data Sheet – MSDS) kimyasal madde ve müstahzarları (karışımları) üreten, ithal eden firmaların ve kullanıcılarının o kimyasalı kişisel ve çevresel olarak güvenle kullanmak, muhtemel tehlikelerinden korunma yolları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formları 26 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması ile ilgili Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, belirlenen şartlara göre sertifikalandırılmış olup TÜRKAK tarafından uluslararası standartlarda akredite edilmiş “Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” belgesi ile hazırlanmaktadır.

GBF’ler bir anlamda  ürünlerin kimlik kartlarıdır, prospektüsüdür ve ürün hakkında gerekli tüm bilgiyi özet olarak kullanıcısına aktarmaktadır. Kimyasal ürün sektöründe ki kuruluşların sosyal sorumlulukları olarak da önemli bir görevi olan GBF’ lerin, çağımızda her noktada kullanılan kimyasallara karşı daha bilinçli yaklaşım sağlamak, çevre ve insan üzerindeki potansiyel tehlikelerini tanımlamak adına oldukça önemli bir görevi bulunmaktadır.

GBF’ler sizin firmanıza ve ürünlerinize özgü dökümanlardır. İçeriklerindeki hammaddelerin veya direk maddelerin insan ve çevre üzerinde yaratacağı tehlikelere karşı çok iyi analiz edilmiş olması ve son ürüne maruz kalınması durumunda nelerle karşılaşılacağını, nasıl önlemler alınabileceğini göstermesi gerekir.

Bu görev ve sorumluluklara göre bir tehlikeli madde veya müstahzar üreten, yurt dışından ithal eden ya da satan firmalar müşterilerine Güvenlik Bilgi Formu sunmak zorundadır.

Güvenlik Bilgi Formu, madde ya da müstahzarın piyasaya sürüleceği devletlerin resmi dillerinde temin edilmesi gereklidir.

Değişen şartlarda ve düzenlemelerde Güvenlik Bilgi Formları revize edilir. İstediğiniz dil ya da dillere çevrilir.

www.beyogludanismanlik.com talep halinde hazırlayacağı Güvenlik Bilgi Formunu CLP tüzüğü çerçevesinde REACH UYUMLU olarak da düzenlemeye de başlamıştır.

Copyright © 2009 Beyoğlu Danışmanlık - Tüm Hakları Saklıdır.
Adres: Osmaniye Mah. Şirin Sok. Tekin Plaza B Blok No:6 Kat:2/2 Bakırköy / İstanbul
TEL: (212) 510 39 71 - FAX : (0212) 510 39 71 GSM : (0532) 350 82 45 E-Posta: bilgi@beyogludanismanlik.com