HELAL BELGESİ
MSDS
DANIŞMANLIK
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 9001:2015
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği (HACCP)
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
CE Belgesi / CE İşareti / CE Markalama / CE Belgelendirme
BRC Belgesi
UKRSEPRO Ukrayna İhracat Belgesi
Marka
TSE
Toplam Kalite Yönetimi
Altı Sigma
ISO Eğitimleri
Site Haritası

Marka Danışmanlığı

Marka Nedir?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla; kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade markaedilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltıla bilen her türlü işarettir.

Marka hakkı sahibine sağlanan marka koruması, tescil yolu ile elde edilir.Türkiye'de markalar 556 sayılı Markaları Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre korunmaktadır. Markaların 556 Sayılı KHK' nin etkili korumasından yararlanabilmesi için TESCİLLİ OLMASI ZORUNLUDUR Marka tescili için yetkili merci Türk Patent Enstitüsü'dür. Marka sicile kaydedildiğinde, diğer bir deyişle, tescil edildiğinde yasallaşır ve yasal koruma sağlar.

Marka Tescili ne tür haklar sağlar?

Marka tescili, sahibine markanın üçüncü kişilerce izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı veya karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi biri işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir. Tescil ettirilen marka belgesi, belgede yazılı olan ürün ve hizmetler üzerine markayı koyma ve kullanma hakkı verir ve sahibine tescilli markayı haksız yere kullanan ve taklit edenlere ihtarname çekme, markayı taşıyan ürünlere ihtiyati tedbir ve el koyma hakkı ile maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını sağlar.

Ayrıca tescilli bir marka başkasına devir edilebilir,miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir. Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar.

Tescilsiz marka kullanımı yasal olmasına rağmen; aynı mal yada hizmetle ile ilgili olarak daha önce tescilli bir markanın varlığı karşısında hem markaya yapılan yatırımların tümüyle boşa gitmesi, hem de hukuk ve ceza davaları ile karşı karşıya kalma riski nedeniyle son derece sakıncalıdır.

Markanın bir değer, bir sermaye, kıymeti milyar dolarlarla ölçülen bir mal varlığı olduğu bilincine varmanız ve onu tescil ile korumanız, ileride telafisi mümkün olmayan zararlara maruz kalmamanız için önemlidir.

Her işaret marka olarak tescil edilebilir mi?

Marka tescili, sahibine markanın üçüncü kişilerce izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı veya karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi biri işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir. Tescil ettirilen marka belgesi, belgede yazılı olan ürün ve hizmetler üzerine markayı koyma ve kullanma hakkı verir ve sahibine tescilli markayı haksız yere kullanan ve taklit edenlere ihtarname çekme, markayı taşıyan ürünlere ihtiyati tedbir ve el koyma hakkı ile maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını sağlar.

Ayrıca tescilli bir marka başkasına devir edilebilir,miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar. Tescilsiz marka kullanımı yasal olmasına rağmen; aynı mal yada hizmetle ile ilgili olarak daha önce tescilli bir markanın varlığı karşısında hem markaya yapılan yatırımların tümüyle boşa gitmesi, hem de hukuk ve ceza davaları ile karşı karşıya kalma riski nedeniyle son derece sakıncalıdır.

Markanın bir değer, bir sermaye, kıymeti milyar dolarlarla ölçülen bir mal varlığı olduğu bilincine varmanız ve onu tescil ile korumanız, ileride telafisi mümkün olmayan zararlara maruz kalmamanız için önemlidir.

"Müseccel marka" ne anlama gelir? Ürünlerin üzerinde yer alan TM, ® ve © işaretlerinin anlamları nelerdir ?

Marka tescili, sahibine markanın üçüncü kişilerce izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı veya karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi biri işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir. Tescil ettirilen marka belgesi, belgede yazılı olan ürün ve hizmetler üzerine markayı koyma ve kullanma hakkı verir ve sahibine tescilli markayı haksız yere kullanan ve taklit edenlere ihtarname çekme, markayı taşıyan ürünlere ihtiyati tedbir ve el koyma hakkı ile maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını sağlar.

Ayrıca tescilli bir marka başkasına devir edilebilir,miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar. Tescilsiz marka kullanımı yasal olmasına rağmen; aynı mal yada hizmetle ile ilgili olarak daha önce tescilli bir markanın varlığı karşısında hem markaya yapılan yatırımların tümüyle boşa gitmesi, hem de hukuk ve ceza davaları ile karşı karşıya kalma riski nedeniyle son derece sakıncalıdır.

Markanın bir değer, bir sermaye, kıymeti milyar dolarlarla ölçülen bir mal varlığı olduğu bilincine varmanız ve onu tescil ile korumanız, ileride telafisi mümkün olmayan zararlara maruz kalmamanız için önemlidir.

'Müseccel Marka' tescil edilmiş ve tescilli olarak korunan marka anlamına gelmektedir.® işaretinin açımlı 'Register' olarak okunmakta ve 'Tescillidir' anlamında mal ve hizmetlerde marka yanında kullanılmaktadır. TM işaretinin açılımı 'Trade Mark' olarak okunmakta ve 'Ticari Marka' anlamına gelmektedir. Tescil başvurusu yapılmış ve henüz tescil edilerek marka tescil belgesine bağlanmamış markalar için kullanılmaktadır. © işaretinin açılımı 'Copyright' olarak okunmakta ve 'Telif Hakkı' anlamında kullanılmaktadır.

Kimler marka tescil başvurusunda bulunabilirler ?

T.C. sınırları içinde ikamet eden gerçek veya tüzel kişiler.Türkiye'de sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Paris Sözleşmesi'ne veya Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) Kuruluş Anlaşmalarına üye ülke vatandaşları, Paris Sözleşmesi'ne veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmalarına üye ülke vatandaşı olamamakla birlikte bu üye ülkelerden birinde ikamet eden veya sınai ve ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,Karşılıklılık ilkesi uyarınca T.C. vatandaşlarına kanunen veya fiilen marka koruması tanıyan devletin gerçek veya tüzel kişi vatandaşları başvuruda bulunabilir.

Marka oluştururken nelere dikkat edilmelidir ?
 1. Kolay okunabilmeli
 2. Ayırt edici özelliği bulunmalı
 3. Kolayca taklit edilememeli
 4. Okunuşu kulağa hoş gelmeli
 5. Tüketicinin zihnine işlemeye ve bilinç altına tesir etmeye elverişli olmalı
 6. İhracat yapılacaksa ihracat yapıldığı ülkenin dilinde kötü bir anlamı bulunmamalı.
 7. Markayı kullanmaya başlamadan önce başkası adına tescilli olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı.
 8. Bir markada aranacak en önemli özellik, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden AYIRT ETME GÜCÜNÜN bulunmasıdır. Markanın mutlaka bir anlamı olması, anlaşılır olması gerekmez Dünyada veya Türkiye' de büyük firmaların isim veya markalarını incelediğimizde bu markaların firma kurucularının isimlerinden, isimlerinin baş harflerinden oluştuğu veya sözlüklerden seçilmiş kelimeler olduğu görülmektedir. Ticaret Ünvanları ve İşletme Adları başka kanunlarla tescilli olsa bile, MARKA OLARAK TESCİL EDİLMEDİKÇE marka sayılmaz.
Tescilden önce ön Marka araştırması mutlaka yapılmalıdır !
Marka seçimi yapıldıktan sonra yapılacak ilk iş markanın tescilli olup olmadığının araştırılmasıdır. Markanın başkası adına tescilli olmadığı öğrenildikten sonra tescil için müracaat edilmelidir. Markanın başkası adına tescilli olup olmadığı hakkında araştırma yapılmadan başvuru yapılması halinde, marka başkası adına tescilli olması durumunda markaya yapılan yatırım boşa gidebilir.Markanızın ücretsiz olarak araştırılmasını istiyorsanız tıklayınız.

Marka vekili ile çalışmak ne avantaj sağlar ?
Tescili talep edilecek markanın, marka vekili tarafından resmi müracaat öncesinde ön araştırma ve tescil edilebilirlik değerlendirmesi sağlıklı olarak yapılmalıdır. Müracaat sonrası işlem süresinin uzun olması, tüm aşamalarda ve resmi yazışmalarda(sürenin yönetmelikler ile belirlenmiş ve sınırlandırılmış olması nedeniyle) hak kayıplarının önlenmesi açısından enstitü siciline kayıtlı marka vekili ile çalışmak yararlı olacaktır.

Türkiye'de marka tescili ne kadar sürede gerçekleşir ?
Müracaat tarihi itibariyle, tüm şartların yerine getirilmesi ve belgelerin eksiksiz olarak TPE'ye sunulması halinde müracaatın belgeye bağlanma süresi yaklaşık 10-12 aydır. Bu sürenin uzamasına, inceleme aşamasında müracaatı yapılan markanın, tescilli ve işlemde olan benzerlerinin çokluğu ya da ilan aşamasında 3. kişilerden itiraz gelmesi gibi nedenler yol açabilir. Bu hallerde müracaatın belgeye bağlanma süresi asgari 18 aya çıkabilir.
 
Marka tescil prosedürü
 1. Hazırlık Aşaması: Marka tescil prosedürünün ilk işlemi marka örneğinin hazırlanmasıdır. Marka logolu veya logosuz olabilir. Marka örneği, marka nasıl kullanılacaksa o şekilde hazırlanır. Daha sonra markanın hangi sınıfta tescil edileceği belirlenir. Sınıfı belirlemek için Uluslararası Nice Antlaşması'nın marka tescil sınıfları kullanılır. Sınıflar belirlendikten sonra markanın tescil edilip edilemeyeceğini belirleyen marka araştırması yapılır. Daha önce aynı adla bir marka tescil edilmişse veya bu yönde bir müracaat varsa marka tescili mümkün olmadığından yapılan masrafların boşa gitmemesi açısından öncelikle marka araştırmasının yapılması şarttır. Markanızın ücretsiz olarak araştırılmasını istiyorsanız tıklayınız.
 2. Başvuru ve İnceleme Aşaması: Yapılan ön araştırma sonucu, Markanın başkası adına tescilli olup olmadığı öğrenildikten sonra Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılır. Marka, başvurudan itibaren ortalama 6-7 ay içinde Türk Patent Enstitüsünce incelenir. Enstitü müracaat edilen markayı tescil edilebilirlik kriterleri bakımından inceler. Eğer 556 sayılı kararnamenin 7 ve 8'nci maddeleri açısından bir engel yoksa resmi bültende yayına çıkarır.
 3. İlan Aşaması: Yayınına karar verilen markalar her ay Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan markalar bülteninde 3 ay süre ile askıda kalır. Yani yayın tarihinden itibaren 3 ay içinde üçüncü kişiler tarafından itiraz edilebilir. Türk Patent Enstitüsü bu itirazları Markalar Kanununa göre değerlendirir ve itirazı kabul edebilir veya etmeyebilir. İtirazların kabul edilmesi halinde başvurulan marka tamamen red olabilir veya başvurulan sınıfların bir kısmı çıkarılabilir. İtirazın kabul edilmemesi halinde markanın tesciline karar verilir.
 4. Tescil Aşaması:Başvurulan markanın tescil edilmesine karar verildikten sonra bu durum başvuru sahibine veya vekile bildirilir. Türk Patent Enstitüsü tarafından talep edilen tescil ücretinin ödenmesinden sonra ortalama 2-3 ay içinde "marka tescil belgesi" alınır.
Marka Tescili için gerekli belgeler
 1. Firmanın faaliyet belgesi (Ticaret veya sanayi odaları, esnaf odaları veya vergi dairelerinden alınabilmektedir.)
 2. Markanın örneği.
 3. Vekaletname. (Noter tastiği gerekmeyen vekaletname)
Tescil edilen marka kaç yıl süre ile korunmaktadır ?
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre talep üzerine onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir. Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Tescilli markayı kullanmanın sonucu nedir, hangi hallerde marka iptal edilir?
Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilebilir. Beş yıllık süre içinde marka iptal davası açılamaz. Ayrıca kullanmama haklı bir nedene dayanıyorsa, yine hükümsüzlüğe karar verilemez. Haklı nedenler, olağanüstü haller ya da mala ve piyasaya bağlı nedenler olabilir.
 
Marka başvuru ile tescil belgeleri üzerindeki tasarruflar ve değişiklikler nelerdir?
 
Marka sahibi, markasını kullanarak ya da başkasının kullanmasına izin vererek markasından ekonomik menfaat elde eder. Marka tescil belgesi ile elde edilen hak devredilebilir, lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir, veraset yolu ile varislere intikal edebilir ya da rehin edilebilir. Marka tescil belgesi üzerinde yapılan devir, lisans, veraset ve intikal, rehin gibi tasarruflarla, adres ve unvan değişikliklerinin üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edebilmesi için marka siciline kayıt edilmesi gereklidir. Bunun için de, bu değişiklikler Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmelidir.

Türkiye'de tescil edilen marka tüm dünyada geçerli midir?
Bir ülkede tescil edilen marka tüm dünyada geçerli değildir. Marka Tescil Belgesi, hangi ülkede alınmışsa o ülkede koruma sağlayan bir belgedir. Bu sebeple Türkiye'de başvurusu yapılan ve tescil edilen bir marka sadece Türkiye sınırları içinde koruma hakkından yararlanır. Ayrıca başka ülkelerde de koruma isteniliyorsa, her ülkede, o ülkenin mevzuatına göre başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Marka hakkı ihlal ediliyorsa ne yapılmalıdır?
 
KHK'nin sağladığı korumadan yaralanmanın ana şartı, markanın TPE tarafından tescil edilmiş olmasıdır. Tescil edilmemiş bir marka KHK anlamında korunmadan yararlanamayacaktır. Tescil edilmemiş bir markaya yapılan ihlale karşı gidilecek yol Ticaret Kanunu' nun haksız rekabet hükümleri olacaktır. İhlal (tecavüz), tescilli bir markanın, sahibinin izni olmaksızın 556 sayılı KHK anlamında kullanılması veya o markayı taşıyan mal ve hizmetlerin, tecavüzün bilinmesine rağmen o malların nereden sağladığının bildirilmesinden kaçınılmasıdır. Marka hakkı ihlal edilen Tescilli Marka Sahibi, adli makamlara başvurup, kanunda öngörülen hukuk veya ceza davalarından birini ya da her ikisini açabilir. Marka haklarınızın bir başkası tarafından ihlal edildiğini düşünüyorsanız, başvuracağınız merci, İhtisas Mahkemeleri olarak hizmet veren ''Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri(FSHHM), Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleridir.(FSHCM) '' Eğer bulunduğunuz ilde FSHHM yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleri'ne başvurmanız gerekir.

Marka hakkının ihlal edilmesi halinde verilecek cezalar nelerdir?
Markadan doğan haklara verilecek cezaların alt ve üst sınırları aşağıdaki gibidir
 • Bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası,
 • 4.994.000.000 Liradan 16.648.000.000 Liraya kadar para cezası,
 • İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması,
 • Tecavüz edenlerin bir yıldan az olmamak üzere ticaretten men edilmeleri
Yurtdışında marka tescili nasıl yapılır?
 
Markalar hangi ülkede tescil edildiyse o ülke sınırları dahilinde korunduğundan, Türkiye'de yapılan marka tescili yalnızca ülke sınırları içinde bir hak doğuracaktır. Dolayısıyla markanın yurtdışında da korunması için ayrı bir tescile ihtiyaç duyulmaktadır Tüm dünyada geçerli bir tescil sistemi yoktur. Yurt dışında marka tescili için birkaç yöntem vardır. Bu yöntemler; klasik anlamda ilgili ülkelere marka tescili için teker teker başvurma, Avrupa ülkelerine Avrupa Topluluk Markası başvurusu yapma ve Madrid Protokolü'ne göre başvuru yapmak olarak sıralanabilir. Avrupa Topluluk Markası, tek bir başvuru ile 25 Avrupa Birliği Ülkesi'nde tescil olanağı sağlar. Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan başvuru ile protokole taraf olan tüm ülkelerin t amamında veya seçilen ülkeler için koruma sağlanabilmektedir. Türkiye, Madrid Protokolü'ne üye olduğundan dolayı, bizler , yurt dışında marka tescili için Madrid Protokolü çerçevesinde başvuru yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Madrid Protokolü markaların uluslararası tescili ile ilgili mevcut Madrid Antlaşması'na yeni özellikler ve kolaylıklar kazandırmıştır. Bu anlamda Madrid Protokolü yeni bir antlaşma niteliğindedir. Protokole göre uluslar arası tescil yaptırmak isteyenler Türkiye'de tescil yapıldıktan sonra veya tescil başvurusu yapıldıktan sonra uluslar arası marka tescili başvurusunda bulunabilir.
Madrid Protokolü çerçevesinde tek bir başvuru yapılarak bu protokole üye olan tüm ülkelerde uluslar arası marka tescili sağlanabilir. Uluslararası tescil belgesi yaklaşık olarak 4–6 ay arasında gelmekte ve bu süre sonunda ilgili ülkelerde marka inceleme sürecine girmektedir. Tescil için nihai kararın gelmesi ise 18 ayı bulmaktadır. Belirlenmiş ülkelerdeki patent ofisleri 12 veya 18 ayda tescil ile ilgili kararlarını WIPO' YA bildirmek durumundadır. Türkiye'nin seçmiş olduğu süre 12 aydır. Bu süre sonunda ilgili ülkeler red kararını bildirmemişse marka tescil edilmiş sayılır. Türkiye'de başvurusu yapılmış olan marka yurtiçinde reddedilirse otomatik olarak yurtdışında da reddolur. Yurtdışında markanın korunma süresi yurtiçinde olduğu gibi 10 yıldır. 10 yıl sonunda marka isteğe bağlı olarak yenilenebilir ve 10 yıl daha koruma altına alınabilir.

Avrupa Topluluk Markası sistemi 01.12.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve bu tarihten itibaren Avrupa Topluluğu ülkelerini tek ülkeymiş gibi kabul ederek yurtdışı marka başvurusu imkanı doğmuştur.Bir tek marka başvurusuyla topluluk üyesi ülkelerde geçerli olan tescil belgesi alınmaktadır. Avrupa Topluluk Markası sisteminin Madrid Protokolü'ne nazaran bazı avantajları olmasına karşılık dezavantajları da bulunmaktadır.Avrupa Topluluk Markası sisteminin en önemli özelliği tek bir başvuruyla tüm topluluk üyesi ülkelerde marka tescilinin alınabilmesidir.Bu şekilde yapılan yurtdışı marka tescili, hem daha az maliyetle olmakta, hem de zamandan tasarruf etme imkanı sağlamaktadır. Diğer bir özelliği ise Topluluk Markası Ofisi'nde (OHIM) inceleme olmamasıdır; markanın reddi ancak üçüncü kişilerin itirazları sonucu olmaktadır. Ancak Avrupa Topluluk Markası Sistemi'nin en büyük dezavantajı; eğer ki yapılan marka başvurusu üye olan tek bir ülkede reddolursa tüm ülkelerde reddolmuş sayılır; çünkü yapılan başvuru tek ülkede yapılmış gibi kabul görmektedir. Bu durumda da uluslar arası markaya yapılan bütün yatırımlar ,boşa gidecektir. Bu yüzden başvuru yapılmadan önce markanın topluluğa üye olan ülkelerde ayrıntılı bir ön araştırmasının yapılması gerekmektedir. Markanızın ücretsiz olarak araştırılmasını istiyorsanız tıklayınız. -Yurt dışı marka başvurusu yapılacak ülke Madrid Protokolü veya Avrupa Topluluk Markası sistemine taraf değilse,tescil yapılmak istenen ülke/ülkeler belirlenerek bireysel olarak başvuru yapılabilir.Bu yolla marka başvurusu yapılmak istenildiğinde söz konusu ülke/ülkelerin kendi tescil prosedürleri izlenecektir. Bu yüzden yurt dışı marka başvurusu hem daha uzun sürecek hem de maliyet artacaktır.
 
Yurtdışı marka başvurusu için gerekli olan belgeler?
 • Türkiye'deki marka tescil belgesi veya başvuru belgeleri.
 • Faaliyet Belgesi
 • Vekaletname
 • Marka Örneği (Markanın Türkiye'deki marka tescil belgesinde veya başvurusunda yer alan örneğin aynısı olacaktır.

Copyright © 2009 Beyoğlu Danışmanlık - Tüm Hakları Saklıdır.
Adres: Osmaniye Mah. Şirin Sok. Tekin Plaza B Blok No:6 Kat:2/2 Bakırköy / İstanbul
TEL: (212) 510 39 71 - FAX : (0212) 510 39 71 GSM : (0532) 350 82 45 E-Posta: bilgi@beyogludanismanlik.com