HELAL BELGESİ
MSDS
DANIŞMANLIK
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 9001:2015
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği (HACCP)
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
CE Belgesi / CE İşareti / CE Markalama / CE Belgelendirme
BRC Belgesi
UKRSEPRO Ukrayna İhracat Belgesi
Marka
TSE
Toplam Kalite Yönetimi
Altı Sigma
ISO Eğitimleri
Site Haritası

Toplam Kalite Yönetiminde Takım Çalışmasının Önemi

Çetin rekabet ortamında, kuruluşların varlığını devam ettirebilmeleri ve büyüyebilmeleri için sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmalarının gereği ortada. Ortak hedeflere ulaşmanın ancak birliktelikle gerçekleştirilebileceği ise, bilinen bir gerçek. Birlikte yapılacak faaliyetler, farklı bilgi birikimi ve becerilerin bir araya gelmesini sağlar. Dolayısıyla, değişik bakış açılarıyla konuların ele alınması ve en uygun çözüme ulaşılması mümkün olur. Bunun en yaygın yöntemlerinden biri, planlı takım çalışmaları. Toplam kalite yönetimi felsefesinin de vazgeçilmez araçlarından biri olan takım çalışması uygulamalarının, kuruluşlarda yaygınlaştırılması faaliyetleri planlı ve sistematik bir biçimde yürütülmeli.

Takım çalışmaları, iyileştirme proje ekipleri ve kalite çemberleri olmak üzere genelde iki kısımda ele alınır;

İyileştirme Proje Ekipleri kapsamında, geniş kapsamlı projeler ele alınıp, kademeli ve sıçramalı iyileştirmeler hedeflenir.
Kalite Çemberleri ile ise, tüm çalışanların kafasındaki potansiyel iyileştirme ve geliştirme projeleri ele alınmakta ve kademeli iyileştirmeler sağlanması amaçlanır.

Takımlar; bir işin bir defada doğru yapılması ve geliştirilmesi prensibini esas alarak, Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKÖ) mantığına uygun olarak çalışmalarını sürdürür. Ayrıca projelerde problem çözme teknikleri etkin biçimde kullanılır.

Kalite geliştirme, maliyet azaltma, verimlilik arttırma, savurganlığı önleme, sistem geliştirme ana başlıkları altında toplanan projelerde tüm çalışanların etkin olarak yer almaları hedeflenir.

Bireyselliğin ötesinde, takım ruhu içinde ve ortak hedefler doğrultusunda projelere yaklaşılarak işlerin sonuçlandırılması, gerek kuruluşlardaki iyileştirme ve geliştirilme faaliyetlerinin başarısı, gerekse çalışanların, bu faaliyetlere katılımları ve başarılarından duyacakları mutluluk nedeniyle, motivasyon ve kuruma olan bağlılıklarının arttırılması açısından önemi büyük. Ayrıca çok başarılı çalışmalar sonucunda kazanılacak ödüller de iş hayatının tatlı anıları olarak hep zihinlerde kalacak.

Beraberce ulaşılan başarıların ardından kaynaşma ve daha büyük başarıları da birlikte elde etme arzusu artar. Sürekli iyileştirme ve geliştirmenin gereğine ve takım çalışmasının yararına inanıp olayı sahiplenen kuruluşlar, pek çok sorunun başarıyla üstesinden gelebildiler ve kendilerini geliştirme başarısını göstermişlerdir.

Kaynak:
www.eso-es.net

Copyright © 2009 Beyoğlu Danışmanlık - Tüm Hakları Saklıdır.
Adres: Osmaniye Mah. Şirin Sok. Tekin Plaza B Blok No:6 Kat:2/2 Bakırköy / İstanbul
TEL: (212) 510 39 71 - FAX : (0212) 510 39 71 GSM : (0532) 350 82 45 E-Posta: bilgi@beyogludanismanlik.com