MSDS Nedir ?

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu adı verilir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ürettiğiniz veya ithal ettiğiniz ,kimyasal hammaddeniz veya karışımlarınız için;

Doğru tehlike sınıflandırması
Doğru taşımacılık sınıflandırması
Doğru etiketleme bilgileri
Doğru ülke maruziyet değerleri
Doğru piktogramlar
Deterjan, kozmetik, biyosidal ve endüstriyel tüm ürünleriniz için doğru MSDS

* Kimyasal maddelerinizin tehlike iletişiminde vazgeçilmez ve hukuki yükümlülüğünüz olan MSDS lerinizin, güncel mevzuatlara uyumlu düzenlenmesi, firmanızın ticari imajına da olumlu katkılar sağlayacaktır.