ISO 27001 Belgesi

ISO 27001 Belgesi (BGYS) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Kurum ve kuruluşlarda bulunan orijinal dokümanlar veya bilgisayar ve benzeri cihazlarda bulunan verilerin, bilgilerin mahremiyetini korumak ve kötü niyetli insanların ve grupların eline geçmemesi için ISO uluslararası standartlar organizasyonu tarafından yazılmış olan bir standardın ismidir ISO 27001 BGYS.

ISO 27001 BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi – ISMS Information Safety Management System) Bilginin korunması için şartlar ortaya koyan uluslararası bir standarttır.
Kurum ve Kuruluşlar bu sayede Müşteri bilgilerini koruma altına almış olur.

ISO 27001 Belgesi Sertifikası Nedir? Neden gereklidir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sitemini standardını satın alıp sahip olan firmalar, ISO 27001 Standart şartlarını yerine getirmeleri durumunda yani sistem dokümantasyonunu oluşturarak, uygulayarak, sürekliliğini sağlayarak ve sistemin etkinliğini artırarak bu sistemden faydalanabildikleri gibi aynı zamanda bağımsız bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak bu sistemin kuruluşlarında uygulandığını denetlettirebilirler.
Bu ISO 27001 denetimi sonuncunda ISO 27001 belgesine sahip olabilirler.

Son zamanlar da ISO 27001 belgesi artışının sebebi kurum ve kuruluşların önemli ve mahrem olan bilgi ve verilerinin güvence altında olduğunu yasal otoritelere, müşterilere ve halka göstermek istemesi ve aynı zamanda zarar ve kayba uğramamak istemesinin sonucudur.

ISO 27001 Belgesi ve sertifikasının süresi ne kadardır?

Kuruluşlar belgelendikten sonra belgeler 3 yıllığına imzalanmış sözleşmeye göre geçerlilik kazanır. Fakat bu geçerliliğin devam etmesi için yıllık olarak belgelendirme kuruluşları denetçi göndererek sistemin uygulamaya devam edildiğini görmek isterler. ISO 27001 Sistemi kuruluşlarda uygulanmaya devam ediyorsa eğer belgeleri yenilenir. ISO 27001 belgesinin geçerliliğini koruması için bu gözetim denetimlerinin yapılması gerekmektedir.
ISO 27001 BGYS bilgi güvenliğini, yönetmek için sistematik bir yaklaşım sunar. Kuruluşların tüm verilerini korumalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için insanları, süreçleri ve teknolojiyi içeren politikalar, prosedürler ve diğer kontrollerden oluşur.
Bir BGYS 'nin ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için ücretsiz bilgi

ISO 27001 Belgesinin avantajları nedir?

Her ne kadar çoğu kuruluş ISO 27001'i bilgi güvenliği en iyi uygulaması için bir çerçeve olarak kullanmasına rağmen, kuruluşlar hiçbir şekilde sertifikalandırılmamayı veya sertifikalandırma işlemini ertelemeyi tercih edebilir. Bununla birlikte, sertifikasyon almanın çok sayıda yararı vardır. Birçok kuruluş müşteri isteği veya sözleşmeden doğan gereklilikler nedeniyle sertifikalandırmayı tercih edebilir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve ISO 27001: Giriş

Bir ISO 27001 uygulama projesi ve ilgili dokümantasyonun oluşturulması, özellikle önceden deneyime sahip değilseniz ve deneme yanılma yaklaşımına güveniyorsanız, zaman alıcı ve zor olabilir.
Keşfedin;
ISO 27001 nedir, bir BGYS (bilgi güvenliği yönetim sistemi) nasıl çalışır ve ISO 27002 ve diğer çerçevelerle nasıl ilişkilendirilir;
Risk değerlendirmesi ve risk tedavi planlarının önemi;
Standart, yasal ve düzenleyici yükümlülüklerinizi yerine getirmenize nasıl yardımcı olur; ve

ISO 27001:2013 Belgesi için, Bir BGYS uygulamasına nasıl başlayabilirsiniz?

ISO 27001 ve risk yönetimi
ISO 27001, bir BGYS' nin temel taşını oluşturan risk yönetiminin önemini vurgulamaktadır. Tüm ISO 27001 projeleri bir bilgi güvenliği risk değerlendirmesi etrafında gelişir - bilgi güvenliği risklerini yönetmeye yardımcı olan bir dizi kontrolün temelini oluşturan resmi, üst düzey yönetim odaklı bir süreç. ISO 27001 uyumlu BGYS uygulanması, kuruluşlar, bütün şekilleriyle bilgilerin güvenliğini siber saldırılara karşı direncini artırmak, güvenlik tehditlerine uyum ve bilgi güvenliği ile ilişkili maliyetleri azaltmak mümkün olacaktır.

ISO 27001 Belgesi için adımlar nelerdir?

ISO 27001 sertifikasına ihtiyaç duyduklarını belirten kuruluşlar, ilk olarak ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiye almak için bize gelirler. Bütçenize, zaman diliminize ve kaynak kullanılabilirliğine bağlı olarak bir dizi seçenek vardır. İlk öncelik iso 27001 standardının satın alınarak şartlarının incelenmesi gerekir.
Kuruluşlar ıso 27001 kılavuzuna göre ne yapmaları gerektiğini görür ve nasıl yapmaları gerektiği konusunda ise firmanın büyüklüğüne, tipine, çalışan sayısına, çalışma şekline göre bir çalışma planı hazırlanır. Bu çalışma planı dışında iso 27001 sisteminin şirket içinde kurulup uygulanması için kişi veya kişilerin İso 27001 eğitimleri almaları gerekmektedir.

Bu eğitimler;
ISO 27001 Stanard eğitimi
ISO 27001 İç tetkikçi eğitimi
Iso 27001 Dokümantasyon eğitimidir.

ISO 27001 belgelendirme süreci

Sertifika almaya hazır olduğunuzda bağımsız, onaylanmış bir belgelendirme kuruluşunun hizmetlerini almanız gerekecektir. Bu belgelendirme kuruluşları sıkı bir değerlendirme süreci yoluyla yetkinlik, tarafsızlık ve performans yeteneklerine dayanarak ilgili ulusal otorite tarafından değerlendirilmiştir.
Sertifika süreci iki aşamadan oluşur ve uzman bir denetçi tarafından yürütülür.

· Aşama 1
Denetçi, BGYS' nin Standarda uygun olarak geliştirildiğini kontrol etmek için dokümanlarınızı gözden geçirecektir. BGYS' nin tüm kilit yönleriyle ilgili kanıtlar sunmanız beklenir, ancak bunun BGYS’ nin gerekliliklerine ne kadar bağlı olduğundan ziyade bu aşama tanışma firmayı yerinde ziyaret etme, belgelendirme kuruluşun denetimine hazır olup olmadığı ile ilgilidir.

· 2. aşama
İlk aşamayı geçerseniz, denetçi daha ayrıntılı bir değerlendirme yapacaktır. Bu, BGYS 'nin gelişimini destekleyen gerçek faaliyetlerin gözden geçirilmesini içerecektir. Denetçi, politikalarınızı ve prosedürlerinizi daha derinlemesine analiz edecek ve sahadaki bir soruşturmayla BGYS 'nin pratikte nasıl çalıştığını gözden geçirecektir. Denetçi ayrıca, tüm faaliyetlerin ISO 27001 şartnamelerine uygun olarak yapıldığını doğrulamak için kilit personellerle görüşecektir.

ISO 27001 Belgesinin Fiyatı Nedir?

Sertifika maliyetleri genellikle kuruluş için çalışan sayısına bağlıdır. 2-50 çalışanı olan bir kuruluşun sertifikası, 1000 EU' ya mal olabilir. Bizim ISO 27001 teklifimiz de kuruluş ve organizasyonlar için genellikle ödeme hakkında ayrıntılı bilgi sunmaktadır ve bu maliyetler 27001 belge sertifikasyonu için sağlayacağı faydalar için değer. 

ISO 27001 Belgesi almak için danışmanlık hizmeti?

Danışmanlık Belgelendirme kuruluşu değildir. Bunun yerine, ISO 27001 belgesi almak isteyen kuruluşlara sertifikasyon için tam olarak hazırlanmaları konusunda yardım ediyoruz. Bunu, eğitimler, danışmanlık, araç, kitap ve tavsiye kombinasyonunu sağlayarak yaparız, böylece belgelendirme denetimine girdiğiniz zaman hazır olursunuz.

Bağımsız, akredite sertifika kavramını destekliyoruz, bu da kendi çalışmalarımızı denetlemediğimiz anlamına gelir. Aynı nedenle, belgelendirme kuruluşları bir sertifikasyon denetimi yapmadan önce müşterilerine danışmanlık ve tavsiye vermelerine izin verilmez.
ISO 27001 uygulama ve belgelendirme projeleriyle 100'den fazla kuruluşa yardımcı olan uzun yıllara dayanan deneyimimiz sayesinde, belgelendirme kuruluşlarının tam olarak ne beklediğini biliyoruz. Sonuç olarak, garantili ISO 27001 sistem kurulumu ile sertifikasyona nasıl ulaşacağınız konusunda size eşsiz bir tavsiye ve uzmanlık sunabiliriz

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi dokümantasyonu oluşturmak çoğu zaman ISO 27001 belgesi almanın en zor ve en çok zaman alan kısmıdır. Uygun bir ıso 27001 BGYS (bilgi güvenliği yönetim sistemi) oluşturmak için gerekli belgeler, özellikle daha karmaşık işletmelerde, bin sayfaya kadar olabilir.
Beyoğlu danışmanlığın en çok satan ISO 27001 belgelendirme hizmeti, tüm bu belgeleri, diğer araçlarla birlikte kolayca özelleştirilebilir şablonlarda sunar.

ISO 27001 Belgesi nedir?
ISO 27001 sertifikası nedir?
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
ISO 27001 2013 nedir?
Güvenlik Yönetim Sistemi nedir?